Nyheter
2010-08-27   |   Publicerad 13:57

SAML-stöd ger nya möjligheter


SAML 2.0 är en öppen XML-baserad standard för utbyte av data vid autentisering och auktorisation. En användare kan med SAML 2.0 loggas in till ett system med en identitet som inte har någon anknytning till systemet. Genom användning av SAML 2.0 uppnås så kallad federerad inloggning.


Behöver du hjälp med att införa SAML i er organisation?
Vi på Svensk e-identitet stödjer att agera som IDP (IDentity Provider) och SP (Service Provider) och kan därmed vara en tillförlitlig partner för alla typer av SAML-installationer. Kontakta oss för genomgång av era behov på 018-430 18 18.

Är du systemleverantör och behöver stöd för SAML i er applikation?
Vi vet att SAML är tekniskt komplicerat. Vi har därför tagit fram ett billigt, flexibelt och enkelt API som gör att er applikation får SAML-stöd inom 15 minuter. Testa redan idag! Beställ genom att skicka ett mail till info@e-identitet.se, så får du 30 dagars utvärderingsnycklar skickat till dig redan idag.

 

Via vårt API Authify Client, så kan ni koppla upp er mot SAML-IDP´er mycket enkelt. Här kan ni läsa mer information om Authify Client. Vi har självklart en lättförstårlig manual online.

 

Erfarenhet
Vi har erfarenhet av 50-tal olika SAML-installationer där tiotusentals användare (kommuner, universitet, skolor och privata företag) loggar in via SAML varje månad, via våra tjänster.

 

Fullt integrerat i våra tjänster
Från augusti 2010 finns stödet för SAML 2.0 i Svensk e-identitets tjänster. I praktiken innebär det att vilket konto som helst kan användas för inloggning till de system, applikationer eller tjänster som har stöd för SAML 2.0.

 

Google apps är ett exempel på en tjänst som tar emot SAML-biljetter. Genom att implementera inloggningstjänsterna från Svensk e-identitet kan användaren t.ex. logga in till Google Apps med sitt nätverkskonto (AD), e-legitimation eller någon annan identitet. Säkerheten kan också höjas genom införande av tvåfaktorsinloggning med t.ex. engångslösenord via sms eller genom att använda en YubiKey.

 

Läs mer om federation och federerad inloggning

 

 

För mer information, kontakta oss på +46(0)18-430 18 18


 

Visa alla nyheter