Nyheter
2010-09-15   |   Publicerad 14:35

Citrix - Enkel och säker inloggning


Citrix är en mycket etablerad lösning för extern åtkomst till interna applikatonioner och nätverksresurser. Svensk e-identitet kan nu stolt meddela att även Citrix stöds av våra inloggningstjänster.

 

Citrix används ofta för att lösa ett behov av extern åtkomst till interna applikationer. Genom att Citrix nu integrerats i inloggningstjänsten kan valfri inloggningsmetod användas för att logga in till Citrix.

 

Citrixinloggningen kan också mycket enkelt integreras i övriga inloggningsprocesser. Har organisationen planer på att införa någon form av portal där applikationer eller tjänster skall nås efter inloggning til portalen, kan Citrix enkelt integreras. I praktiken innebär det att Citrixanvändaren inte behöver starta upp och logga in i Citrix separat utan det blir en automatisk sömlös Single Sign On.

 

Även om användaren använder Citrix så erhålls Single Sign On mot alla applikationer som kunden valt att lägga in inloggningstjänsten, när de körs i Citrixsessionen.

 

 

Visa alla nyheter