Nyheter
2010-10-21   |   Publicerad 14:30

Logga in via iframe


Nu kompletterar vi med ytterligare ett sätt att styra inloggningen av användare.

 

Kunderna har redan möjlighet att helt styra hur användarupplevelsen ska vara vid inloggning genom våra tjänster. Som ett komplement lanserar vi nu även möjligheten att använda iframes.

 

Med iframes styrs innehållet på kundens inloggninssida dynamiskt i en iframe. I praktiken innebär det att kunden kan implementera avancerade inloggninslösingar som uppdateras beroende på användarens val, plats etc, utan att kunden behöver göra något alls.

 

Vår första kund som använder iframes använder den för att på startsidan låta användaren logga in och sedan beroende på roll och fysisk plats få olika inloggnings- och applikationsalternativ presenterade.

 

 

Visa alla nyheter