Nyheter
2010-11-04   |   Publicerad 13:12

Guidad e-legitimationsinloggning


Svensk e-identitet erbjuder nu sina kunder och slutanvändare en unik hjälpfunktion vid inloggning med e-legitimation. Inloggning med e-legitimation är krånglig och mycket kan gå fel. Med hjälpfunktionen guidas användaren igenom processen baserad på statistik från andra användares inloggning.

 

 

En e-legitimation kräver en viss kombination av operativsystem, webbläsare och klientprogramvara (programvaran som krävs på användarens dator vid användning av e-leg) för att fungera. Kombinationerna som inte fungerar är betydligt fler än de som fungerar varför användare ofta inte kan logga in.

 

Vid en felaktig kombination misslyckas inloggningen och användaren får ingen hjälp att förstå vad som hände eller vad som måste ändras för att kunna logga in.

 

Genom att läsa av användarens operativsystem, webbläsare och klientprogramvara och jämföra den med statistik från tidigare inloggningar som andra användare gjort, kan användaren få proaktiv hjälp. Dvs användaren får information om vad som troligen kommer att hända och hur eventuella problem kan undvikas, innan problemet uppstår.


Förslagen på uppdateringar eller andra åtgärder som användaren får, bygger på att inloggningshjälpen letat reda på en kombination av operativsystem, webbläsare och klientprogramvara som fungerar. Den förändring som kräver minst av användaren är det förslag som först erbjuds.

 

Redan i början på 2010 lanserades en hjälpfunktion i Svensk e-identitets e-legitimationstjänst. Med erfarenheterna från den har en ny logik och felhantering byggts upp som i ännu större grad hanterar möjliga problem vid en e-legitimationsinloggning.

 

Visa alla nyheter