Nyheter
2011-07-28   |   Publicerad 13:25

Inte bara en molntjänst längre


Sedan flera månader har några av våra kunder framgångsrikt testat att kombinera molntjänstens och den egna IT-miljöns fördelar.

 

 

Tjänsten kallas "Distribuerad proxy" och innebär att de avancerade och komplexa tjänsterna som styr åtkomst och inloggning, rullar som molntjänst hos Svensk e-identitet medan trafiken stannar inom kundens interna nät.

 

En stor fördel för de kunder som använder den distribuerade proxyn är att trafiken mellan användarens dator och systemet/tjänsten som används stannar i kundens interna nät efter inloggning, istället för att all trafik ska ut på Internet och vända i molntjänstens proxy. Den enda trafik som går via molntjänsten är den som krävs under själva inloggningsprocessen.

 

Ytterligare en fördel är att molntjänsten får EN avlämningspunkt så att det inte behövs flera brandväggsöppningar mot olika tjänster hos kunden.

 

I praktiken tillhandahåller kunden hårdvara och operativsystem för den distribuerade proxyn medan Svensk e-identitet ansvarar för installation, konfigurering och förvaltning av den distribuerade proxyn.

 

Den distribuerade proxyn ingår som ett kostnadsfritt alternativ till integration mellan kundens IT-miljö och Svensk e-identitets molntjänst.

 

I de fall systemen kan hantera SAML 2.0 behövs inte någon proxy alls även i stora åtkomstlösningar.

 

 

Visa alla nyheter