Nyheter
2011-10-20   |   Publicerad 11:37

Nu även stöd för ISAPI-filter


För kunder som använder Microsoft IIS-servrar för sin webb finns nu ännu en metod att implementera Svensk e-identitets inloggningstjänster.

 

ISAPI-filter är DLL-filer som enkelt installeras i Microsoft IIS-servrar. Med ISAPI-filter förenklas integrationsarbetet eftersom Microsofts standardverktyg och tjänster endast behöver användas.

 

Authify ISAPI är ett ISAPI-filter som installeras in i Microsoft IIS webserver. Filtret kan sköta all authentisering av användare för alla webapplikationer. Filtret kommunicerar med Svensk e-identitets inloggningstjänster som sköter själva autentiseringen, t.ex. med e-legitimation (BankID).

 

Filtret kan skydda vissa specifika adresser eller specifika URI´er på en sida, dvs man kan i samma webapplikation ha öppna sidor som nås av alla användare men också ha nedlåsta sidor som filtret känner av om någon försöker nå. Om en användare inte är inloggad och försöker nå en sida som kräver inloggning skickas användaren till en konfigurerbar inloggningssida.

 

Andra metoder som kan användas för att enkelt implementera Svensk e-identitets inloggningstjänster är Authify Client, Authify AWS och Authify Proxy. Kontakta oss för mer information om våra tjänster och de alternativ till anslutning som finns.

 


Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-430 18 18

 

Visa alla nyheter