Nyheter
2013-01-28   |   Publicerad 13:57

Möt oss på e-legitimationsdagen den 31 januari.


E-legitimationsdagen är en konferens som anordnas av e-legitimationsnämnden. E-legitimationsdagen 2013 tar sikte på hur det kommer att se ut när Svensk e-legitimation finns på plats.

 

Svensk e-identitet är utställare och talare på konferensen. De som besöker montern kommer att få se exempel på hur den nya e-legitimationen kan se ut och fungera. Exemplen baseras på E-medborgarkonto som är en tjänst för utgivning av elektroniska identiter från Svensk e-identitet. E-medborgarkonto följer e-legitimationsnämndens nya regelverk för Svensk e-legitimation och Linköpings kommun använder redan e-medborgarkonto i sina tjänster som ett komplement och alternativ till dagens e-legitimationer.

 

I montern visas även hur enkelt det är att få stöd för inloggning och signering med dagens e-legitimationer i webbapplikationer.

 

I seminariespår 3 "Användarnas behov - Ett gemensamt ansvar" kan besökarna höra Jörgen Hellgren från Svensk e-identitet. Ämnet är "Ur ett användarperspektiv måste e-legitimationen bli enklare att använda och fungera för fler tjänster. Vad krävs för att det ska bli så?"

 

 

Kontakt
e-post: info@e-identitet.se
tel: +46(0)18-481 19 00

 

Visa alla nyheter