Nyheter
2009-06-10   |   Publicerad 17:46

OpenID på Svenska


Ramverket OpenID som förenklar för webbplatser och användare vid inloggning har funnits sedan 2006. Antalet användare och webbplatser som använder OpenID ökar kraftigt över hela världen medan utvecklingen i Sverige inte riktigt kommit igång. Det har bland annat saknats en Svensk utgivare av OpenID som jobbat för att sprida standarden.

 

OpenID är ett öppet användarcentrerat ramverk för digitala identiteter. Facebook, Google, Microsoft, IBM och Yahoo är exempel på stora aktörer som är medlemmar i OpenID Foundation. Föreningens syfte är att utveckla, sprida och skydda OpenID så att det förblir ett öppet ramverk som utan kostnad är tillgängligt för alla.

En stor fördel med OpenID är att användaren kan återanvända sitt OpenID-konto för registrering och inloggning på alla webbplatser med stöd för ramverket. En inloggning med OpenID räcker för att komma åt alla användarens webbplatser.

 

Den 12 juni lanserar Svensk e-identitet AB sin tjänst inloggning.se i Sverige. Genom inloggning.se får användarna möjlighet att skaffa sig ett kostnadsfritt OpenID hos en Svensk leverantör. Till sitt OpenID-konto hos inloggning.se kan användaren koppla profiler som skyddar den personliga integriteten. Via olika profiler styr användaren vilken personlig information som webbplatser får ta del av vid inloggning och registrering.

 

"För en webbplats betyder en anslutning till OpenID att användaradministrationen minskar och användarna får det enklare att registrera sig och komma ihåg sina inloggningsuppgifter. Senare under 2009 kommer inloggning.se att erbjuda olika säkerhetsnivåer och fler metoder för inloggning. Det ökar säkerheten ytterligare för användarna." säger Jörgen Hellgren, VD för Svensk e-identitet AB.

 

Idag är över 40 000 webbplatser anslutna till OpenID-ramverket och Svensk e-identitet AB jobbar för att öka spridningen i Sverige.

 

"Under året kommer vi att lansera flera tjänster som dramatiskt kommer att förenkla inloggning för både slutanvändare och webbplatser. Vi för dialog med en handfull möjliga samarbetspartners som också vill vara med och förenkla och säkra upp inloggningar på Internet. Vi är öppna för att träffa fler aktörer som vill delta i arbetet. OpenID är bara en av de tekniker/standarder som vi jobbar med." avslutar Jörgen Hellgren.

 

Svensk e-identitet AB är ett Uppsalaföretag vars vision är att vara det självklara valet när organisationer och företag planerar att använda externt utgivna identiteter. Företaget verkar på den svenska marknaden genom att ge ut och förmedla elektroniska identiteter, oberoende av standard eller teknik.

 

Mer information om företaget erhålls av Jörgen Hellgren på telefon 018 - 430 18 18 eller jorgen.hellgren@e-identitet.se. Se även www.e-identitet.se och www.inloggning.se för mer information.

Visa alla nyheter