Användarnytta

Att användarnyttan ökar vid införande av ny teknik och nya arbetsprocesser är en viktig parameter för ett lyckat förändringsprojekt.

 

Exempel på nyttor för slutanvändaren när Svensk e-identitets tjänster används

  • En inloggning till alla applikationer/tjänster - färre lösenord att hålla reda på
  • *Alla applikationer och webbplatser går att nå från vilken plats som helst
  • Enkel inloggning med intuitiva inloggningsrutor som guidar användaren
  • Användaren kan ges större valfrihet i vilka identiteter och inloggningsmetoder som kan användas

 

*Förutsätter att systemet går att starta från ett webbgränssnitt. I övriga fall rekommenderas t.ex. användning av tunn klient som gör att användaren får en inloggning även mot det systemet via våra tjänster.

 

 

Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00