Mobilt SITHS för System- och Apputvecklare

Mobilt SITHS gör att du som systemleverantör och apputvecklare kan erbjuda vårdgivare säker inloggning med SITHS-kort till samtliga mobila system via iPads, iPhones och Android-enheter.

 

Med Mobilt SITHS har Svensk e-identitet paketerat det som krävs för att apputvecklare, systemleverantörer och vårdgivare kan mötas och tillsammans skapa mobilitet inom vård och omsorg. Mobilt SITHS är en paketering av Svensk e-identitets inloggningstjänster, smartkortläsaren Tactivo och appen Net iD från SecMaker.

 

 

 

Snabbt och enkelt att komma igång

Anslutning till Mobilt SITHS görs via SAML 2.0 eller vårt enkla GrandID API för både webbapplikationer och appar byggda för iOS och Android. När aktuellt system eller aktuell app anslutits till Mobilt SITHS kan alla anslutna vård- och omsorgsgivare logga in med SITHS-kort via iPads, iPhones och Androidenheter. Behöver du som systemutvecklare läggas upp i HSA? Vill du beställa SITHS-kort för test? Vi är ombud för HSA och SITHS och ordnar det snabbt och enkelt.

 

Få tillgång till information ur HSA

Genom vår position som Sveriges främsta ombud för HSA och SITHS kan vi komplettera en inloggning via Mobilt SITHS med uppgifter från HSA. Det kan exempelvis gälla användarens medarbetaruppdrag, legitimerad yrkestitel, förskrivningsrätt eller kontaktinformation som ert system eller app behöver tillgång till.

 

Fler metoder för inloggning

Genom att ansluta önskvärda system till Mobilt SITHS är dessa även tekniskt anslutna till Mobilt BankID och samtliga nationella samt lokala federationer. Läs mer>>

 

Beställ Mobilt SITHS

Läs gärna mer på vår beställningssida eller ring oss på tele 018-481 19 00 alternativt maila till info@e-identitet.se.

 

Öppna produktblad