GrandID Windows Service (AWS)

GrandID Windows Service (GWS, tidigare AWS) är en Windowstjänst som installeras på en domänansluten server i kundens Microsoftmiljö. När AWS installerats kan utfärdarens AD-konton användas för inloggning till alla system och federationer som Svensk e-identitet är integrerade med.

 

Antalet system som integrerats är stort och integration till valfria system ingår när kunden installerar AWS:en, även om de tidigare inte integrerats i tjänsten. GWS är Microsoft Platform Ready (MPR) vilket betyder att den är certifierad av Microsoft, vilket i sin tur innebär att den är testad och säkert fungerar i Microsoftmiljöer.

 


Bild 1. Översikt över GWS

 

 

Egenskaper för GWS

  • Behöver bara installeras på en server i nätverket
  • Inga brandväggsöppningar behövs. Endast utgående trafik på port 443
  • Använder pushteknik
  • Kommunicerar via LDAP/LDAPS mot AD-servrarna
  • Kan ansluta mot multipla AD-servrar i nätverket
  • Kan installeras i flera nätverk för redundans
  • Debuggläge kan aktiveras
  • Extraherar hela användarobjektet från AD:t
  • Ansluter till AD:t som användare. Inga administrativa rättigheter behövs

 

Nyttan med GWS

GWS används för att enkelt erhålla AD inloggning eller tvåfaktorsinloggning till valfri tjänst eller federation. Office 365 är exempel på ett system som integrerats i tjänsten och där kunderna får Single Sign On via Svensk e-identitets tjänster. Genom att använda GWS och en Kerberos-applikation från Svensk e-identitet ersätts Microsofts ADFS-servrar helt även om inloggning till Microsofts rika klienter ska ske.


- Det här är en enorm besparing för de organisationer som vill går över till Office 365. Vår lösning förkortar införandetiden, sänker kostnaderna initialt och över tid samtidigt som det inte krävs en enda ny server hos kunden för att det ska fungera säger Jörgen Hellgren, Vd på Svensk e-identitet.

 

 

Relaterade tjänster

Kerberos applikation - Automatisk Single Sign On med AD-konton

Federerad inloggning - Marknadens flexiblaste tjänst

Microsoft - Inloggning till Office 365 och andra MS-tjänster

SAML

 

 

Kontakt
e-post: info@e-identitet.se
tel: +46(0)18-481 19 00