Datainspektionen och skolsystem

Skolor använder allt fler webbtjänster för elevdokumentation och kommunikation med vårdnadshavare. Webbtjänsterna innehåller integritetskänslig information och då kräver Datainspektionen med stöd av Personuppgiftslagen att tjänsterna ska skyddas med säker inloggning. Kraven på säker inloggning gäller både vårdnadshavare, pedagoger och elever.

 


"Uppgifter som dokumenteras vid framtagande av individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen är enligt Datainspektionen att anse som integritetskänsliga. Detsamma gäller andra uppgifter som rör utvecklingssamtalen. Omdömen om elevers utveckling i övrigt, exempelvis påståenden om elevers ansvarstagande och förhållningssätt till lärande i skolan samt relation till vuxna och kamrater, är typiskt sett integritetskänsliga uppgifter som är nära kopplade till elevernas personliga förhållanden och privata sfär.

Datainspektionen anser att sådana personuppgifter i Projekt- och omdömes-databasen får lämnas ut via Internet endast till identifierade användare vars identitet är säkerställd med en teknisk funktion som asymmetrisk kryptering, exempelvis e-legitimation, engångslösenord eller motsvarande."


Källa: http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2010-05-04-enkopings-kommun.pdf (101129)


Läs mer på Datainspektionens skolsidor

 

 

Svensk e-identitet har utvecklat en tjänst som tillgodoser Datainspektionens krav. Tjänsten är den första på marknaden som ger skolan en realistisk möjlighet att införa säker inloggning. Administrationen är eliminerad och införandekostnaden låg.  >>Läs mer