E-medborgarkonto

Alla medborgare kan nu få tillgång till en personlig elektronisk identitet.
E-medborgarkontot kan användas för inloggning till offentliga och privata e-tjänster och system, både privat och i tjänsten. Svensk e-identitet är utgivare av e-medborgarkonton.

 

E-medborgarkonton skapas enkelt
Användaren skapar själv sin elektroniska identitet via en länk på kundens webbplats eller genom att få sitt konto utgivet via en kommun eller företag. Utgivningen är automatiserad via tjänsten.

 

 

E-medborgarkonton är enkla att använda
Som bas används lösenord men när säker inloggning krävs kan användaren själv välja flera olika metoder. Kommunen, företaget etc som vill ge ut identiteter kan också styra vilka inloggningsmetoder som användaren ska få.


Alla kan få ett e-medborgarkonto

E-medborgarkonton kan komplettera eller ersätta e-legitimationen (BankID), interna AD-konton och systemunika konton. E-medborgarkonton har ingen åldersgräns.

 

 

Säker inloggning

Ett e-medborgarkonto stödjer flera olika metoder för säker inloggning. Exempelvis engångskod via sms, appar för smarttelefoner och surfplattor, engångskodsdosor och YubiKey. Kombinerat med säkra processer för utgivning av konton kan kraven från exempelvis Datainspektionen och patientdatalagen enkelt tillgodoses.

 

E-medborgarkonto till er tjänst
Som kund kan ni välja att bara lita på redan utgivna e-medborgarkonton vid inloggning i era tjänster eller att själva också ge ut konton med hjälp av våra utgivningsprocesser. Vill ni hantera grupper och attribut gör ni det med vårt administrationsgränssnitt.

 

Kundanpassad version
För de kunder som vill ha utgivningen anpassad helt efter eget behov och design,

exempelvis för utgivning från företag till kunder (B2C) finns en kundanpassad version.

 

Vill du veta mer eller beställa?
Ring oss på 018 - 481 19 00 eller e-posta till info@e-identitet.se

 

Produktblad e-medborgarkonto