E-frikort

Via Svensk e-identitets ombudstjänst för HSA och SITHS får du enkelt åtkomst till e-Frikort.

 

e-Frikortstjänsten kräver inloggning med SITHS-kort/e-tjänstekort, och att olika behörighetsstyrande uppgifter finns registrerade för både personerna och organisationen i HSA-katalogen. Efter att ett tredjepartsavtal har upprättas sköter Svensk e-identitet registreringarna och beställningar av korten.

 

SITHS-korten och HSA-registreringen ger åtkomst flera andra nationella tjänster, exempelvis för att beställa läkemedel, logga in till olika journalsystem eller för att signera dokumentation.

 

HSA-registrering och SITHS-kort/e-tjänstekort

Följande ingår:

  • Registrering av organisation och personer i HSA
  • Registrering av nödvändiga attribut, medarbetaruppdrag och tilldelning av rollerna Kassa och Patientkontor. (Rollerna kan skilja sig åt mellan olika landsting och regioner.)
  • Utgivning av företagskort eller Telia e-leg med SITHS-certifikat. De har samma funktion.
  • Fri tillgång till Net iD för PC

 

 

 

Beställning och rådgivning

Kontakta oss via 018-481 19 00 (välj 1 i talsvaret) eller via hsa-siths@e-identitet.se


 

 

Kontakt
e-post: hsa-siths@e-identitet.se
tel: +46(0)18-481 19 00