Federerad inloggning

Federerad inloggning är ett bra sätt att minska administrationen av identiteter samtidigt som inloggningen förenklas för användaren. Svensk e-identitet har färdiga tjänster för enkel implementering av federation, SAML 2.0 och ADFS med mera i både system och hela organisationer.

 

Med Svensk e-identitets tjänster kan alla konton som går att använda för inloggning användas för inloggning till allt som går att logga in till.

 

Genom integrationer med de nationella federationerna Skolfederation, Swamid och Sambi ges både tjänsteleverantörer (SP) och de som behöver logga in via federationerna en enkel möjlighet till anslutning. Anslutningen görs enligt den metod som är enklast för respektive part. Läs mer om de olika metoderna via länkar nedan.

 

 

Bild 1. Översikt federativ inloggning


En vanlig form av federationer som implementeras av Svensk e-identitet är de lokala federationerna. Exempelvis en systemleverantör som vill erbjuda enkel inloggning till sitt system med de konton som deras kund redan har för sina användare. I många fall är det AD-konton som ska användas för inloggning till systemen. För denna form av federation har vi många passande tjänster, exemeplvis GWS och GrandID API.

 

Relaterad information

GWS - Windowstjänst för inloggning med AD-konton

GrandID API - Lösningen för systemleverantörer

Kerberos applikation - Automatisk Single Sign On med AD-konton

Skolfederation - Enkel anslutning för både skolhuvudmän och innehållsleverantörer

Sambi - Enkel anslutning för systemleverantörer och vårdgivare

Swamid - Lärosäten och systemleverantörer kopplas lätt ihop

Microsoft - Inloggning till Office 365 och andra MS-tjänster

 

 

Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00