SITHS - Funktionscertifikat

Tandvårdsmottagningar med digitala journalsystem behöver ett speciellt funktionscertifikat för att journalsystemet ska kunna kommunicera med Försäkringskassan. SITHS-funktionscertifikatet är ett mycket lämpligt certifikat att använda då användningen av det förbereder mottagningen för andra nationella vård- och omsorgstjänster.

 

 

Om SITHS-funktionscertifikat

Funktionscertifikatet behövs i ert digitala journalsystem för att det ska kunna kommunicera med Försäkringskassan. Certifikatet skickas till er efter beställning och installeras sedan i ert journalsystem enligt instruktioner från er journalsystemsleverantör. På grund av nya regler så går det endast att beställa certifikat som är giltiga i 2 år.

 

 

Beställ

Hur beställning görs beror på vilket journalsystem ni använder. Välj leverantör nedan:

 

Undvik avbrott i kommunikationen med Försäkringskassan. Beställ ett nytt certifikat oavsett när ditt nuvarande går ut. Svensk e-identitet kommer då att bevaka datumet för bytet och skicka det nya certifikatet ca två veckor innan det nuvarande går ut. Debitering sker inte förrän certfikatet utfärdats.

 

 

Pris

Se ovanstående länkar med journalsystemets namn ovan.

 

 

1177 och "jämförelsetjänst tandvård"
För att mottagningen ska bli sökbar via 1177, hitta.se samt kunna delta i "jämförelsetjänst tandvård finns tjänsten HSA-ombud. Läs mer.

 

 

Se även

Funktionscertifikat för andra system

 

 

Kontakt

e-post: hsa-siths@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00