Handbok vid användning av testkort

Handboken är avsedd för slutanvändare som använder testkort och testmiljön för Mobilt SITHS.


Instruktioner för iOS-användare:

 

Innan du fortsätter, säkerställ att du har rätt hård- och mjukvara för att Mobilt SITHS ska fungera. Se hård- och mjukvarukraven.

 

 

1 - Tactivo app

Tactivoskalet har en programvara som behöver uppdateras till senaste version.

1.1 - Se till att ha Tactivos skal eller kortläsare inkopplad

1.2 - Ladda ner Appen "My Tactivo"

1.3 - Starta Appen "My Tactivo"

1.4 - Tryck på "Upgrade to latest firmware"

1.5 - Välj "Upgrade to 3.8.0" om du inte får meddelandet "Latest Firmware Alredy Installed"

 

 

2 - NetID Access

Appen "Net iD Access for Tactivo" behövs eftersom det är den som hanterar inloggningen via iOS-enheten.

2.1 - Ladda ner Appen "Net iD Access for Tactivo" från App Store

2.2 - Tryck på kugghjulet upp till höger för att komma till inställningar

2.3 - Välj "Services"

2.4 - Välj "Edit" under inställningsknappen uppe till höger

2.5 - Tryck på papperskorgssymbolen för att ta bort access-servern "service.mobilaccess.se"

2.6 - Välj "Add" på inställningsmenyn uppe till höger

2.7 - Ange "service-test.mobilaccess.se" och klicka "Ok"

 

Nu är du klar!

Prova nu att välja Mobilt SITHS som inloggningsmetod i den webbtjänst eller app där du tänkt använda din mobila enhet tillsammans med SITHS-kortet.

 

Observera att när du ska använda skarpa kort efter att använt testkort måste du göra alla stegen under kapitel 2 igen men vid punkt 2.7 anger du istället "service.mobilaccess.se istället"


Support

Ring oss på +46(0)18-481 19 00 (välj 3 i talsvaret) eller e-posta till support@e-identitet.se