HSA-ombud för tandvårdsmottagningar:

Som HSA/SITHS-ombud erbjuder vi kundanpassade lösningar för säker behörighetsstyrning och trygg inloggning till en mängd olika tjänster inom vård och omsorg. Vi sköter kataloghanteringen i HSA och ger ut SITHS-certifikat på kort till er personal eller funktionscertifikat för kommunikation med Försäkringskassan.

Fler och fler vårdsystem kräver inloggning med SITHS-certifikat. Du kan välja att få ett SITHS-certifikat till ditt Telia e-leg eller beställa ett SITHS-kort utan foto. Korten kommer direkt till er. För att kunna få ett SITHS-certifikat måste organisationen och personen finnas i HSA-registret. Exempel på tjänster som kräver inloggning med SITHS-kort: Libretto, Symfoni, Tanvårdsfönstret, Pascal, NPÖ, Mina vårdkontakter, m fl e-Hälsotjänster


SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa. Du kan alltså komma åt information och logga in i system oavsett var i landet du befinner dig.

HSA-katalogen ,1177.se och Jämförelsepristjänsten
Via temasidorna för tandvård  på 1177.se kan patienter hitta och jämföra mottagningars öppettider, utbud och priser. 1177.se är en omtyckt och välbesökt webbplats för alla som söker svar på hälso- och vårdfrågor eller söker specialistvård. Du väljer själv om uppgifterna om mottagningen ska vara publika på 1177.se. Om du vill att din mottagning ska finnas på 1177.se är priset per månad vid treårsavtal 260 kr.


När ni ligger upplagda i HSA och 1177.se kan ni även välja att administrera era egna priser och delta i Jämförelsepristjänsten som också finns på 1177.se. Er prisadministratör sköter själv prislistorna. Vill ni kunna administrera era priser och vara med i Jämförelsepristjänsten är den tillkommande kostnad på 62 kr per månad. Beställ


Funktionscertifikat för kommunikation mellan datorer
Tandvårdsmottagningar med digitala journalsystem behöver ett speciellt funktionscertifikat för att journalsystemet ska kunna kommunicera med Försäkringskassan. Beställ ett nytt certifikat av oss redan nu så ser vi till att det levereras innan ert nuvarande går ut. Beställ det snabbt och enkelt här. Beställ