Införande
Fördelar med molntjänst jämfört med produkter avseende Införande
  • Kort implementeringstid - ner till några timmar från beställning till infört
  • Helhetsåtagande för specificerad funktion/tjänst
  • Kompletterar enkelt produkter som redan installerats
  • Minimala införandeprojekt som kräver ytterst lite resurser
  • Integrationen mot verksamhetssystemet/tjänsten ingår i tjänsten om systemet används av mer än tio kunder i Sverige

 

 

Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00