Initiala kostnader

De initiala kostnaderna för licenser, hårdvara och konsultinsatser drar ofta iväg när produkter för identitets- och åtkomsthantering ska införas. Med molntjänster får kunden ett helhetsåtagande med fast pris och garanterad leverans av önskad funktionalitet.

 

Fördelar med molntjänst jämfört med produkter avseende de initiala kostnaderna

  • Fasta låga priser för anslutning av nya tjänster
  • Fasta månadskostnader för de funktioner som nyttjas
  • Mycket låga projektkostnader - lite intern och extern tid krävs
  • *Inga tillkommande konsultarvoden
  • Inga investeringar
  • Inga licenskostnader
  • Inga begränsande volymlicenser - Fritt antal användare ingår alltid

 

*I vissa fall kan det krävas en katalog med syfte att hålla ordning på att Hans Andersson är samma Hans Andersson i alla system. Dvs en så kallad behörighetskatalog. Installeras en sådan katalog som produkt hos kunden så tillkommer det kostnader för implementering av den. Den kan köras som tjänst genom Svensk e-identitet och då erbjuds fasta priser.

 


Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00