Inloggning

En inloggning ska vara tillräckligt säker men fortfarande vara attraktiv för användaren - Dvs enkel. Med inloggningslösningen som tjänst finns alla möjligheter att tillgodose alla behov eftersom valfriheten är mycket stor.

 

 

Exempel på identiteter som kan användas för inloggning via inloggningstjänsten:
 • E-legitimation (BankID, Nordea, Telia) - Läs mer
 • Mobilt BankID
 • SITHS
 • Mobilt SITHS
 • Microsoft AD (MS Kerberos/NTLM/ADFS)
 • SAML 2.0
 • Federationer som Swamid, Skolfederation och Sambi
 • Kundunik CA (certifikat)
 • LinkedIn
 • Google (gmail)
 • Google Apps
 • Facebook
 • Myspace
 • Yahoo
 • OpenID
 • Twitter
 • Windows LiveID (hotmail)

 

Metoder/tekniker för tvåfaktorsinloggning:
 • App för smartphones och surfplattor
 • SveID (som Mobilt BankID men för kunder med AD)
 • VårdID (SITHS i smartphone med mjukt certifikat)
 • YubiKey
 • Google Authenticator
 • Dold tvåfaktor (via webbläsaren)
 • Engångslösenord via sms
 • Engångslösenordstokens (koden i display på dosa)
 • Certifikat (e-leg, SITHS, kunspecifik CA etc)

 

Utöver ovanstående så kan vilken identitet som helst användas för inloggning eftersom tjänsterna använder en så kallad federativ arkitektur. Dvs har kunden en lokal identitet i ett system som ska användas så kan tjänsten enkelt integreras med den.

 


 

Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00