Vad kan vi hjälpa Er kommun med?

Kommuner har ofta komplexa behov av åtkomst och inloggning. Med tjänster från Svensk e-identitet kan införandet göras både snabbare, enklare och till lägre kostnad än traditionella åtkomstlösningar.


Svensk e-identitet levererar kompletta inloggningslösningar till många kommuner. Tjänsterna kännetecknas av enkla införanden, låga kostnader, användarvänlighet och skalbarhet. Utöver tjänster som stöttar införandet av e-tjänster levererar vi allt som relaterar till inloggning. Det kan gälla EN inloggning till alla system för medarbetarna, pedagogernas säkra inloggning till skolsystemen eller vårdens inloggning med SITHS kort från surfplattor. Vi är en helhetsleverantör.

 

Med Svensk e-identitets tjänster hålls både de initiala och löpande kostnaderna nere samtidigt som införandetiden förkortas avsevärt. I tjänsterna finns alltid stöd för den senaste tekniken och stöd för nya standarder. Kommunen betalar endast för de tjänster som aktiverats och nya tjänster adderas enkelt. Fritt antal användare ingår alltid i den fasta start- och månadskostnaden per tjänst. Varför investera i hårdvara och licenser när allt finns klart som tjänst? Ni vet vilken funktion som önskas och vi löser resten.

 

Exempel på tjänster för kommuner:


  • Single Sign On
Single Sign On innebär EN inloggning för att nå alla system oavsett plats eller system som ska nås. Single Sign On fungerar mot alla system kommunen använder.

  • Säker inloggning
För att nå vissa system krävs säker inloggning. Svensk e-identitet har många metoder att välja på som uppfyller kraven enligt Patientdatalagen och Personuppgiftslagen. Att införa dem är enkelt då det alltid följer med självadministrationstjänster och nolladministrationstjänster.

  • E-legitimation (BankID)
Låt vårdnadshavare och medborgare logga in till era e-tjänster med e-legitimation, exempelvis Mobilt BankID. Genom våra direktavtal med utfärdarna kan vi erbjuda låga kostnader samt snabba och enkla införanden.

  • Mobilt SITHS
Mobilt SITHS är en tjänst för att kunna använda SITHS-korten för inloggning via surfplattor och smarta telefoner.
Läs mer...

  • Skolfederation
En anslutning till skolfederationen blir inte enklare än att göra den via Svensk e-identitet.
Läs mer...

  • Skolans behov
Skolan har ofta flera olika behov av enkla och säkra metoder för inloggning.
Läs mer...

  • E-medborgarkonto
En tjänst för utgivning av inloggningsuppgifter för att exempelvis komplettera e-legitimationen så att alla kan erbjudas en metod för säker inloggning till kommunens e-tjänster.
Läs mer...

  • Federation
Svensk e-identitets tjänster är en federation i sig. Den är dessutom integrerad med alla federationer som finns idag. Exempelvis skolfederation, Swamid och Sambi.
Läs mer...

  • Säkerhetsplattform och extern åtkomst
För de kommuner som söker en lösning för åtkomst till interna resurser från externa platser och en komplett säkerhetslösning, finns även den funktionaliteten i tjänsterna.

 

  • HSA och SITHS

Svensk e-identitets fullservicetjänst för kommuner och privata vårdgivare gör det enkelt och kostnadseffektivt att komma med i HSA- katalogen, och att få SITHS-kort levererade direkt till arbetsplatsen. Låt oss ta hand om era och era privata utförares HSA- och SITHS-förvaltning. 650 kunder använder oss redan idag.

Läs mer...Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00