Inloggning till Nationella Kvalitetsregister
Sedan 2008 finns det ett lagkrav gällande åtkomst till Nationella Kvalitetsregister (SOSFS 2008:14) som innebär att man ska logga in med så kallad tvåfaktorautentisering. Genom att logga in med SITHS-kort uppfyller man dessa krav.
Korten skickas direkt till er. Ingen fotografering eller tidsbokning krävs.


Vad är ett SITHS-kort?
SITHS står för Säker IT för Hälso-och Sjukvården. SITHS-kortet identifierar en person och dennes yrkestillhörighet, och styr åtkomst och till de nationella kvalitetsregistren och flera andra system. SITHS är en nationell standard för säker inloggning som införs på bred front inom hela vård- och omsorgssektorn.

För att skaffa SITHS-kort måste först organisationen/vårdgivaren och personerna registreras i HSA-katalogen. HSA är en databas med uppgifter om organisationen, personens yrkestillhörighet och behörigheter. Ett SITHS-kort innehåller två certifikat - ett personligt Telia e-leg och ett tjänstecertifikat. Till utseendet liknar det ett vanligt bankkort. Kortet är en personlig legitimation och ska hanteras aktsamt.

På de datorer (PC, ej Mac) som används för inloggning behöver en kortläsare och säkerhetsklienten Net ID installeras. Svensk e-identitet hjälper till med allt som krävs för att börja använda SITHS-kort och har telefon- och mejlsupport alla vardagar.

Kontakta först er lokala IT-avdelning och kontrollera om de kvalitetsregister ni ska använda har SITHS-inloggning.

Snabb och enkel hantering för alla i er organisation

Med ett SITHS-kort i handen blilr inloggningen till de nationella registren enkel och säker. Vi sköter registrering i HSA, certifikat, licenser, rådgivning med mera. (Om ni väljer att använda Telia e-leg beställer ni dem själva direkt av Telia.) Kostnaderna för SITHS-kort är avdragsgilla.

 

 

Beställ SITHS-kort

 

  • Fyll i beställningsformuläret för att få ett avtal skickat till er. Skriv på det ena exemplaret och skicka det till oss. Vi kontaktar er så fort vi har fått avtalet, registreringen är klar och certifikaten/korten finns att hämta.

    Om ni vill ha Telia e-legitimation beställer ni det via denna länk. Obs! Alla personer som ska kunna logga in ska ha ett eget kort.
  • Kortläsare och tillbehör kan beställas direkt av oss här
  • Net iD installeras enkelt via länken under Ladda ner här till höger. Net iD används för att hantera certifikaten och PIN/PUK-koderna. (Använd inte Telias Net iD, den kan inte läsa SITHS-certifikaten.)
  • Blir ni fler som behöver SITHS-kort, vill lägga till fler arbetsplatser eller vill använda SITHS-inloggning för andra system gör ni enkelt en tilläggsbeställning.


Hur du loggar in

1. Se till att kortläsare och Net iD finns installerat på den dator du ska logga in ifrån

2. Sätt kortet i kortläsaren

3. Gå till registrets startsida och välj att logga in med SITHS-certifikatet

4. Ange din PIN-kod för inloggning och tryck Enter

 

Kontakta oss för ytterligare information, prisuppgifter eller för support.

 
Kontakt
tel: +46(0)18-481 19 00 (välj 2 i talsvaret)