Löpande kostnader

Att beräkna vad produkter för identitets- och åtkomsthantering kostar organisationen över tid är inte helt lätt. Med molntjänster finns alltid en fast prislista för de löpande kostnaderna.

 

Fördelar med molntjänst jämfört med produkter avseende de löpande kostnaderna

  • Endast månadskostnad för nyttjade tjänster
  • *Ingen kostnad för licenser, drift och förvaltning av servrar och integrationer
  • Inget personalbehov för support och förvaltning
  • Inga konsult- eller projektkostnader när tekniken behöver uppdateras eller förutsättningar och standarder förändras
  • Takpris på månadskostnaden möjlig - En fast månadskostnad för obegränsat antal system, funktioner och användare


*I vissa fall kan det krävas en katalog med syfte att hålla ordning på att Hans Andersson är samma Hans Andersson i alla system. Dvs en så kallad behörighetskatalog. Installeras en sådan katalog som produkt i kommunen så tillkommer det kostnader för implementering av den. Den kan köras som tjänst genom Svensk e-identitet och då erbjuds fasta priser.

 

 

Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00