Lösningar

Det finns få leverantörer av identitets- och åtkomstlösningar som kan erbjuda lösningar till så många olika typer av kunder som Svensk e-identitet. Många kunder behöver tillgodose olika åtkomstbehov och säkerhetsnivåer vilket normalt kräver en kombination av flera produkter.

 

Genom att Svensk e-identitet paketerar produkter och tjänster till lättbegripliga och lättanvända tjänster så kan fler kundtyper tillgodoses. Tjänsterna sätts samman till lösningar som passar den unika kundens behov.

 

Svensk e-identitet riktar sig till fyra olika kundtyper:

 

Kommun - Lösningar för identitets- och åtkomsthantering vid utveckling av e-förvaltning samt för övriga behov av externåtkomst eller Single Sign On

 

Vård och omsorg - Lösningar som låter vård- och omsorgsgivare fokusera på kärnverksamheten istället för att införa teknik som den nationella IT-strategin kravställer

 

Företag - Flexibla åtkomstlösningar för alla typer av användargrupper som behöver tillgång till företagets tjänster, applikationer eller information


Online - Onlinekunder är de som självständigt kan ladda ner och installera det som krävs för att förenkla för kunderna samtidigt som säkerheten höjs. Hit räknas t.ex. Communities, Bloggar och Webbshoppar

 

 

Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00