Om oss

Svensk e-identitet AB är specialiserade på lösningar för inloggning och signering till alla former av webbplatser, organisationer och applikationsleverantörer. Traditionellt levereras den här formen av lösningar som krångliga och dyra produkter men Svensk e-identitet tillhandahåller allt som lättillgängliga tjänster.

 

Fördelen med tjänster är att kunderna kan införa och få tillgång de bästa lösningarna utan konsultinsatser, stora projekt, hårdvaruanskaffning, licenser, utbildning, support etc. I kombination med snabba införanden, hög tillgänglighet och låga kostnader är Svensk e-identitet ett självklart val för den organisation som tittar närmare på utbudet av tjänster.

 

När Svensk e-identitet tar fram en ny tjänst läggs fokus på god användbarhet och enkelt införande. Det innebär att med alla tjänster följer olika processer som stödjer kunder och användare vid införande, förvaltning och användande. Ofta kan säkra metoder för inloggning införas helt utan insats från vare sig kund eller slutanvändare.

 

Utöver tjänster för inloggning och signering ger Svensk e-identitet ut så kallade SITHS-kort. SITHS-korten är en nationell standard för inloggning inom vård- och omsorg. Korten införs i snabb takt under 2012 och det är en ära för oss att vara en viktig kugge i det arbetet. Svensk e-identitet är den enda leverantören med rikstäckande verksamhet som ger ut dessa kort till vård- och omsorgsgivare.

 

Svensk e-identitet AB har från starten ägts till hundra procent av grundarna. Under 2008 och 2009 var fokus att utveckla de tjänster som började erbjudas kunderna under inledningen av 2010. Sedan dess har tjänsterna implementerats hos ett stort antal kunder inom ett mycket brett spektrum av branscher. Vid inledningen av 2013 sysselsatte företaget 15 personer men rekrytering av rätt specialistkompetenser pågår fortlöpande.

 

 

Välkommen som kund eller medarbetare

 

Med vänliga hälsningar, Jörgen Hellgren - VD

 

 

Kontakt
e-post: info@e-identitet.se
tel: +46(0)18-481 19 00