Vård och omsorg

Svensk e-identitet tillhandhåller flera olika tjänster avsedda för aktörer relaterade till vård och omsorg.


Välj ett intresseområde:

 

 

 

Kontakt

e-post: hsa-siths@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00