Produktblad
Enkel och säker inloggning i skolan
I skolan finns ett stort behov av att ge åtkomst till filer och system oavsett plats, samtidigt som Datainspektionens krav på säkra inloggningsmetoder till t.ex. individuella utvecklingsplaner (IuP) måste beaktas.
HSA och SITHS som tjänst
Organisationer inom vård och omsorg kan nu köpa HSA förvaltning och SITHS-utgivning som tjänst. I praktiken innebär det att till en fast månadsavgift sköts allting av Svensk e-identitet och korten levereras inom någon vecka efter att avtal tecknats.
Ny inloggningsmodul i SiteVision
Med den nya inloggningsmodulen i SiteVision skapas möjligheter att styra inloggningen och välja inloggningsmetoder, utan att investera i en hel säkerhetsplattform.
Enkel och säker Kundinloggning
I många branscher finns ett behov av säkra inloggningar för kunder men att införa och underhålla dem har varit dyrt och krångligt. Det har bidragit till att många webbplatser och applikationer avstått från att säkerställa säker inloggning trots att behovet finns.
Inloggningslösningar för kommuner
Svenska kommuner står inför en stor utmaning när kraven på e-förvaltning ska tillgodoses. Med autentiserings- och säkerhetslösningen placerad i molnet blir införandet av e-förvaltning både enklare och billigare.
Inloggning till Tietos Webbtjänster
I skolan finns ett stort behov av att ge åtkomst till dokumentation oavsett plats, samtidigt som Datainspektionens krav på säkra inloggningsmetoder måste beaktas i det fall systemen lagrar integritetskänslig information.
e-medborgarkonto
För att kunna tillgodo se att alla medborgare i kommunen kan använda de tjänster som kräver en säker inloggning kan vi erbjuda e-medborgarkonto som ett komplement till e-legitimation.
Tandvårdsmottagningar
Svensk e-identitet erbjuder som enda leverantör en fullservicetjänst som innebär att privata tandläkare mycket enkelt kan bli registrerade i HSA och därmed bli publicerade i bl.a. 1177.se