Säker inloggning

Svensk e-identitet har många metoder att välja på när säker inloggning eller lösningar för tvåfaktorsinloggning efterfrågas.

 

Kontakta oss så hjälper vi er att snabb och enkelt komma igång med säker inloggning.

 

Exempel på säkra metoder som är standard i våra tjänster:
 • App för Smartphones och surplattor
 • BankID och Mobilt BankID
 • Dold tvåfaktor (webbläsare knuten till användaren)
 • E-legitimation (BankID, Nordea, Telia)
 • Engångslösernord via sms
 • Engångslösenordstokens (koden i display)
 • Google Authenticator
 • Mobilt SITHS
 • OATH-enablade tokens
 • SveID - Som Mobilt BankID men knutet till lokala konton
 • SITHS
 • Telia e-legitimation
 • YubiKey

 

Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00