SAML 2.0

SAML 2.0 är en öppen XML-baserad standard för utbyte av data vid autentisering och auktorisation. En användare kan med SAML 2.0 loggas in till ett system med en identitet som inte har någon anknytning till systemet. Genom användning av SAML 2.0 uppnås så kallad federerad inloggning.

 

Är du systemleverantör och behöver stöd för SAML i er applikation?
Vi vet att SAML är tekniskt komplicerat. Vi har därför tagit fram ett enkelt API som gör att er applikation får SAML-stöd inom 60 minuter. Testa redan idag! Beställ genom att skicka ett mail till info@e-identitet.se eller ring oss på 018-481 19 00 så får du 30 dagars utvärderingsnycklar skickat till dig redan idag.

 

Via vårt API GrandID (tidigare Authify client) kan ni koppla upp er mot SAML-IDP´er mycket enkelt.

 

Behöver du hjälp med att införa SAML i er organisation?
Vi på Svensk e-identitet stödjer att agera som IDP (IDentity Provider) och SP (Service Provider) och kan därmed vara en tillförlitlig partner för alla typer av SAML-installationer. Kontakta oss för genomgång av era behov på 018-481 19 00

 

 

Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00