Signering (elektronisk underskrift)

Att signera handlingar via ett webbgränssnitt är ett smidigt sätt att effektivisera de interna processerna samtidigt som användarna upplever stora fördelar med det.

 

Om e-legitimation används för signering uppnås så kallad Avancerad elektronisk signatur (signering). Enligt §17 i signaturlagen kan en sådan anses motsvara en egenhändig underskrift på papper.

 

Det kan låta krångligt med signering men med Svensk e-identitets signeringstjänst sköts större delen av processen via tjänsten. Användaren upplever det som att allt sker på er webbplats vilket ökar trovärdigheten under en så pass känslig process.

 

Signeringstjänsten kan även användas för andra identiteter än e-legitimation om kravet på kvalificerad elektronisk signatur inte finns.

 

Prismodellen är enkel - En fast startkostnad och månadskostnad plus en avgift per utförd signering.

 

Kom igång

Enklaste sättet att skapa stöd för signering är att ladda ner  och implementera vårt GrandID API.

 

 


Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00