SITHS-kort för systemleverantörer

Svensk e-identitet är ombud för HSA och SITHS vilket innebär att vi kan utförda både testkort och skarpa SITHS-kort till vårdgivare och system-/apputvecklare.


En grundsten för att få ett SITHS-kort är att organisationen som personen får sitt SITHS-kort av, är vårdgivare. Är organisationen inte en vårdgivare ska testkort istället för skarpa kort användas.

 

Vi kan ge ut skarpa kort under vissa omständigheter men de är alltid tidsbegränsade. Testkort kan er organisation däremot ha under obegränsad tid.

 

Beställning
Kontakta oss för mer information om SITHS-kort avsedda för system- och appleverantörer. Kontakta oss via 018-481 19 00 eller via info@e-identitet.se.