Driftstatus för inloggningstjänsterna

Här presenteras kända störningar i Svensk e-identitets tjänster eller relaterade tjänster som påverkar inloggningstjänsterna.

 

 

Mobilt SITHS

Inga kända störningar

 

E-legitimation

Inga kända störningar

 

e-medborgarkonto

Inga kända störningar

 

Authify client

Inga kända störningar

 

Federationstjänsterna

Inga kända störningar

 

Övriga tjänster

Inga kända störningar