HSA och SITHS för vård och omsorg
SITHS-korten är en nationell standard för elektronisk identifiering och signering i vård- och omsorgssektorn. Standarden ska garantera säker och effektiv vård. Initiativtagare är bland andra Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SITHS-korten används bland annat för inloggning till Pascal.

Vårt erbjudande
Svensk e-identitet erbjuder en fullservicetjänst som innebär att kommuner och privata vård- och omsorgsgivare mycket enkelt kan få de nödvändiga SITHS-korten utgivna. Genom att vi är godkända av Inera AB att vara ombud för HSA och utgivare av SITHS är vi ett tryggt val när ni väljer att låta oss hjälpa er.

Beställ
Genom att fylla i beställningsformuläret beställs ett avtal som skickas till angiven adress. När ni har läst igenom avtalet och skrivit under skickar ni avtalet till oss. När Svensk e-identitet har mottagit ert avtal registreras er organisation i HSA-katalogen utifrån era uppgifter och eventuella SITHS-kort beställs.

Priser
Ring oss för prisuppgifter för HSA- och SITHS-tjänster: 018-481 19 00.

Telia e-legitimation
Om ni vill ha Telia e-legitimation beställer ni det via oss.


Så går det till
För att bli registrerad i HSA och få tillgång till SITHS-kort eller SITHS-certifikat till Telia e-legitimation på kort, krävs ett antal steg, se nedan.

Utlämning av kort


Handläggningstid
Från det att Svensk e-identitet har fått in ett underskrivet avtal och alla nödvändiga uppgifter lämnats till handläggarna tar det i normalfallet mellan någon dag till åtta veckor innan ni har korten i handen. Den stora variationen i tid beror på vilken typ av kort som beställs och vilka förutsättningar som redan är på plats.Om HSA, SITHS och Pascal
Pascal ersätter nuvarande E-Dos för förskrivning av dosförpackade läkemedel. För att öka säkerheten i Pascal införs den inom vård- och omsorgsspecifika inloggningslösningen SITHS. SITHS är en elektronisk identitet som garanterar och beskriver vem användaren är i sin tjänsteutövning. För att kunna inneha ett SITHS-kort måste personen finnas i en nationell databas som kallas HSA. Läs mer om Pascal, SITHS och HSA via länkar ute till höger.


HSA- och SITHS-ombudets roll
Svensk e-identitet AB är ombud för HSA och SITHS. Det innebär att den organisation som har behov av att finnas i HSA, få tillgång till SITHS-kort samt få behörighet att logga in till Pascal eller andra nationella system, kan vända sig till Svensk e-identitet. Svensk e-identitets ombud tar hand om allt så att ni som vård- och omsorgsgivare snabbt och enkelt får tillgång till det ni behöver.
Kontakt
tel: +46(0)18-481 19 00