Mobilt SITHS för vårdgivare
Nu är inloggningslösningen Mobilt SITHS testad och godkänd av Nordic Medtest och Inera. Det innebär att vård- och omsorgspersonal kan logga in till det nationella e-hälsosystemet Pascal och andra applikationer via iPads, iPhones och Android-enheter med befintliga SITHS-kort.

 

Mobilt SITHS innebär att apputvecklare, system- leverantörer och vårdgivare kan mötas i en enkel och säker inloggningslösning för mobilitet inom vård och omsorg enligt Datainspektionens och patientdatalagens krav på säker inloggning. Det möjliggör en enklare arbetsdag för vård- och omsorgspersonal samt effektivare vård.

 

 

 

 

Enkelt att komma igång
Mobilt SITHS passar alla privata aktörer, kommuner och landsting som använder SITHS-kort. Om din verksamhet inte redan har SITHS-kort ordnar vi det.
Utöver SITHS-kort behöver du som vård- och omsorgsgivare endast en licens för Mobilt SITHS, passande skal eller kortläsare och en kostnadsfri app. Vi hjälper dig med en effektiv paketlösning.

 

Pris

Mobilt SITHS som inloggningsmetod är en tilläggstjänst till vanliga SITHS. En licens gäller för en unik användare under en 30-dagarsperiod. Kostnaden per licens är 50 kr per månad, minsta avgift 7 500 kr per år. Priser anges exklusive moms.

 

Anslut så här

1. Beställ tjänsten för den organisation i HSA som vill använda Mobilt SITHS

2. Beställ passande kortläsare eller skal

3. Ladda ner appen på plattan eller telefonen

4. Välj att logga in med "Mobilt SITHS" i den app eller system som ni vill använda

 

Öppna produktblad

 

 

Mer information

Ring oss på tele 018-481 19 00 eller maila till info@e-identitet.se.