Enkel och säker inloggning med Yubikey

I företag och organisationer finns ett stort behov av att ge åtkomst till filer och system oavsett plats eller dator. Svensk e-identitet erbjuder tillsammans med Yubico en enkel, billig och säker inloggningslösning till ett företags eller organisations alla system.

 


Om YubiKey från Yubico

YubiKey är en liten och stryktålig bricka som stoppas in i datorns USB-port. Den fungerar utan programvara på alla datorer och bärs enkelt på nyckelringen.
Vid inloggning läggs fingret på brickan och en unik engångskod genereras.

 

Inloggning med YubiKey

Genom Svensk e-identitets inloggningstjänst i "molnet" kan YubiKeyn användas för inloggning till alla system, nästan helt utan insats från företagets medarbetare eller konsulter. Denna inloggningsmetod uppfyller också Datainspektionens krav på säker inloggning. Då skall inloggningen bestå av t.ex. personens nätverkskonto (AD/Novell) + YubiKey. Det uppnås mycket enkelt genom att inloggningstjänsten integreras med företagets AD/Novell.

 

Administration av YubiKeyn

I Svensk e-identitets inloggningstjänst ingår onlinefunktioner som i stort sett helt eliminerar administrationen av YubiKeyn. Dela ut brickan till den som ska ha den, varefter användaren själv på en minut gör brickan till sin egen unika identitet.

 

Färdiga erbjudanden

  • Inloggning till Google Apps, Salesforce, Google marketplace, MS Live@edu + alla andra etablerade "molntjänster"
  • Inloggning för elever till skolsystem eller andra tjänster
  • Inloggning till Remote Desktop (fjärrskrivbord), interna nätverk eller verksamhetssystem
  • Single Sign On till alla tjänster (lösenord lagras inte)
  • Enkel utgivningsprocess för YubiKeyn, "Grab and go"

 

Kostnadsfri test

Kontakta oss för en kostnadsfri utvärderingsmånad. YubiKeys ingår för test av tjänsterna.

 

Läs mer om YubiKey på www.yubico.com

 


Kontakt

e-post: info@e-identitet.se

tel: +46(0)18-481 19 00